Category Archives: Uncategorized

Servicii de organizare conferinta finala

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospecteaza piata in vederea achiziționarii  serviciilor de organizare conferința finala a proiectului “Șansa unei vieți mai bune!”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Locul și data evenimentului: Bucuresti

Data: 17 Decembrie 2015.

Serviciile sunt defalcate pe loturi, respectiv:

LOT Denumire Valoare estimată fără TVA (LEI)  
1 servicii organizare evenimente 16.129,03  
2 servicii de catering 4.587,16  
3 Servicii de închiriere sală 645,16  

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață,  urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI:  21.361,35  fără TVA

Propunerea tehnică și propunerea financiară se va depune pe fiecare lot în parte. Propunerea financiară depusă pe un lot nu va depăși valoarea estimată a lotului respectiv.

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin e-mail  office@vecorom.ro

Termenul limită de primire a ofertelor este 25/11/2015 ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: office@vecorom.ro și telefon +40266.317.450

Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare PATISER (sat Tomesti, jud Harghita)

În baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 641, din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de PATISER, sat Tomesti) derulat în perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 22 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

 Cursul PATISER, (sat Tomesti) – cod nomenclator 7412.1.3

Perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Albert Ildiko
Albert Noemi
Antal Ildiko
Antal Katalin
Antal Monika
Balogh Katalin
Bara Rozalia
Barabas Katalin
Biro Lujza
Biro Piroska
Bodo Eva
Farkas Katalin
Farkas Piroska
Jarto Piroska
Katona Beata
Kedves Iren
Kedves Tunde-Erika
Lakatos Anna
Martini Ildiko
Marton Anna
Marton Elena
Suko Tunde

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

 

Avizat,

Consilier juridic,

Alina – Aura RÂPĂ

Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare PATISER (com. Madaras, jud Harghita)

 

In baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 639, din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de PATISER, com Madaras) derulat în perioada 22 iulie.2015 – 14 octombrie.2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 23 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

 Cursul PATISER, (com Madaras) – cod nomenclator 7412.1.3

Perioada 22 iulie.2015 – 14 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Ambrus Maria
Andras Eva
Andras Judit
Antal Piroska
Balazs Imola
Balint Emese
Balint Erika
Balint Reka
Biro Eniko
Csaszar Erika
Fazakas Ibolya
Fazakas Terez-Katalin
Gabor Emilia
Horvath Ildiko
Horvath Marta
Ordog Maria
Ordog Melinda
Sandor Maria
Tanko Molnar Iren
Vencsel Ibolya
Vencsel Katalin
Zsigmond Zsombor-Jozsef
Zsok Eva

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

 

Avizat,

Consilier juridic,

Alina – Aura RÂPĂ

Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare MUNCITOR IN PRELUCRARE CARNE, PESTE, LAPTE, CONSERVE

În baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 643, din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de PATISER, sat Tomesti) derulat în perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 21 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

 Cursul PRELUCRARE CARNE, PESTE, LAPTE, CONSERVE (com Ciumani, jud Harghita)– cod nomenclator 7411.1.5

Perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Ambrus Eva
Ambrus Klara
Ambrus Maria-Magdolna
Ambrus Orsolya
Baroti Eva
Bege Erika
Csata Maria-Magdolna
Csiki Annamara
Farkas Etelka
Haba Katalin
Kiraly Angela
Kollo Gabor
Kollo Ibolya
Madarasz Emese
Madarasz Katalin
Simon Maria
Szekely Terezia
Szilagyi Ilus
Tofan Ildiko
Tofan Monika
Torok Terez

 

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

 

Avizat,

Consilier juridic,

Alina – Aura RÂPĂ

Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC

 

În baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 637 din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC  (com Danesti, jud Harghita) derulat în perioada 20 iulie 2015 – 15 octombrie 2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 19 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

Cursul ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC  (com Danesti, jud Harghita) – cod nomenclator 5141.1.1

Perioada 20 iulie.2015 – 15 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Ambrus Iren
Blaga Ibolya
Bojte Erika
Boros Julia
Fibula  Csilla
Fustos Monika
Gyorgy Iren
Imre Klara-Eva
Kajtar Bernadett
Kajtar Ibolya
Kristof Livia
Pal Hajnal
Pal Zsofia
Petriko Tunde-Piroska
Sandor Katalin
Suket Rita
Szasz Terezia
Zsigmond Maria
Zsok Judit

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

Avizat,

Consilier juridic, Alina – Aura RÂPĂ