Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC

 

În baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 637 din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC  (com Danesti, jud Harghita) derulat în perioada 20 iulie 2015 – 15 octombrie 2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 19 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

Cursul ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC  (com Danesti, jud Harghita) – cod nomenclator 5141.1.1

Perioada 20 iulie.2015 – 15 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Ambrus Iren
Blaga Ibolya
Bojte Erika
Boros Julia
Fibula  Csilla
Fustos Monika
Gyorgy Iren
Imre Klara-Eva
Kajtar Bernadett
Kajtar Ibolya
Kristof Livia
Pal Hajnal
Pal Zsofia
Petriko Tunde-Piroska
Sandor Katalin
Suket Rita
Szasz Terezia
Zsigmond Maria
Zsok Judit

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

Avizat,

Consilier juridic, Alina – Aura RÂPĂ