Lista subventiilor acordate pentru cursul de calificare MUNCITOR IN PRELUCRARE CARNE, PESTE, LAPTE, CONSERVE

În baza contractului de finanțare POSDRU/184/5.2/S/152174 “Șansa unei vieți mai bune!”, a regulilor ce guvernează implementarea acestuia conform normelor aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice,

Având în vedere procesul verbal nr. 643, din data de 27.10.2015 de analiză a dosarelor de solicitare a subvențiilor pentru cursul de PATISER, sat Tomesti) derulat în perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

MANAGERUL DE PROIECT

 DECIDE

Art. 1. Se acordă subvenții pentru un număr de 21 persoane, care fac parte din Grupul Țintă, așa cum este descris în Cererea de finanțare și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Procedura de acordare a subvențiilor persoanelor absolvente ale cursurilor de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului strategic “Șansa unei vieți mai bune!”.

Art. 2. Persoanele care au dreptul de a primi subvenția, indicate în “Lista subvențiilor acordate” sunt următoarele:

 Cursul PRELUCRARE CARNE, PESTE, LAPTE, CONSERVE (com Ciumani, jud Harghita)– cod nomenclator 7411.1.5

Perioada 27 iulie.2015 – 12 octombrie.2015

Nr. crt. Nume si prenume participant la curs
Ambrus Eva
Ambrus Klara
Ambrus Maria-Magdolna
Ambrus Orsolya
Baroti Eva
Bege Erika
Csata Maria-Magdolna
Csiki Annamara
Farkas Etelka
Haba Katalin
Kiraly Angela
Kollo Gabor
Kollo Ibolya
Madarasz Emese
Madarasz Katalin
Simon Maria
Szekely Terezia
Szilagyi Ilus
Tofan Ildiko
Tofan Monika
Torok Terez

 

Art. 3. Cuantumul subvenției acordate este de 2400 lei net (douamiipatrusute lei)/3 luni/persoană, subvenție care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul “Șansa unei vieți mai bune!” implementat de S.C. Veco-Rom S.R.L., în calitate de beneficiar, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Art. 4. Membrii echipei de management și implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Manager proiect

Kanabe Gabriella

 

Avizat,

Consilier juridic,

Alina – Aura RÂPĂ