Servicii de organizare conferinta finala

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospecteaza piata in vederea achiziționarii  serviciilor de organizare conferința finala a proiectului “Șansa unei vieți mai bune!”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Locul și data evenimentului: Bucuresti

Data: 17 Decembrie 2015.

Serviciile sunt defalcate pe loturi, respectiv:

LOT Denumire Valoare estimată fără TVA (LEI)  
1 servicii organizare evenimente 16.129,03  
2 servicii de catering 4.587,16  
3 Servicii de închiriere sală 645,16  

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață,  urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI:  21.361,35  fără TVA

Propunerea tehnică și propunerea financiară se va depune pe fiecare lot în parte. Propunerea financiară depusă pe un lot nu va depăși valoarea estimată a lotului respectiv.

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin e-mail  office@vecorom.ro

Termenul limită de primire a ofertelor este 25/11/2015 ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: office@vecorom.ro și telefon +40266.317.450